Fabienne Godet

“Përveç respektit per të cilin ju detyrohem” – film francez nga Fabienne Godet

“Sauf le respect que je vous dois” (“Përveç respektit per të cilin ju detyrohem”) te cilin e pashë sot, eshte nje polar (suspens) social i mrekullueshëm ! (more…)